100 lat temu Polska odzyskała niepodległość

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

Józef Piłsudski na dworcu w Warszawie /reprodukcja Piotr Mecik /Agencja FORUM/

Józef Piłsudski na dworcu w Warszawie /reprodukcja Piotr Mecik /Agencja FORUM/

Na przełomie października i listopada 1918 r. wobec rozpadu monarchii austro-węgierskiej i zapowiedzi bliskiej klęski Niemiec Polacy coraz wyraźniej odczuwali, że odbudowa niepodległego państwa polskiego jest bliska. Czytaj dalej

Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

10 listopada 1939 r. Śmierć za plakat

Już w dwa tygodnie po formalnym utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa, niemieckie władze w okupowanej Polsce dały wyraz ludobójczym zamiarom.

Adolf Hitler przygląda się mapie okupowanej Polski. Za nim generalny gubernator Hans Frank. fot. FRANCE PRESSE VOIR /AFP/

Adolf Hitler przygląda się mapie okupowanej Polski. Za nim generalny gubernator Hans Frank.
fot. FRANCE PRESSE VOIR /AFP/

Po kampanii wrześniowej i zajęciu Polski, Niemcy początkowo nie wprowadzili na terenie podbitego kraju terroru. Znaczącym przykładem była osoba prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, któremu – pomimo nadzorowania obrony stolicy przed Niemcami – początkowo pozwolono pozostać na stanowisku. Znaczący był również fakt, że wojskowy komendant Krakowa generał Eugen Höberth złożył kwiaty w krypcie Józefa Piłsudskiego na Wawelu. Zdumiewająco – w perspektywie późniejszych realiów okupacji – wyglądała urządzony w Warszawie wspólny wieczorek taneczny dla Polaków i Niemców. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

9 listopada 1987 r. Aresztowanie Kornela Morawieckiego

Ukrywający się od 13 grudnia 1981 roku przywódca antykomunistycznej Solidarności Walczącej został zatrzymany przez funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. Jak przyznał sam Kornel Morawiecki, aresztowanie było efektem popełnienia przez niego błędu.

Kornel Morawiecki. Zdjęcie z początku lat 90. /Radek Jaworski /Agencja FORUM/

Kornel Morawiecki. Zdjęcie z początku lat 90. /Radek Jaworski /Agencja FORUM/

W jaki sposób Kornelowi Morawieckiemu udało się ukrywać przez blisko 7 lat? Działacz Solidarności Walczącej zawdzięczał to restrykcyjnym zasadom bezpieczeństwa i konspiracji, które przyjęła antykomunistyczna organizacja. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

8 listopada 1918 r. Józef Piłsudski zwolniony z twierdzy w Magdeburgu

Aresztowany 22 lipca 1917 roku, za odmowę podpisania lojalki, Józef Piłsudski spędził w magdeburskiej twierdzy ponad rok. Dlaczego Niemcy 8 listopada 1918 roku zwolnili przyszłego Marszałka Polski?

Józef Piłsudski /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Józef Piłsudski /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Przypomnijmy, że Józef Piłsudski został aresztowany za odmowę przysięgi wierności Niemcom. Przetrzymywany w Gdańsku, Spandau i Wesel, ostatecznie trafił do twierdzy magdeburskiej. Tam przetrzymywano Piłsudskiego w jednopiętrowym drewniany domu. Budynek wcześniej służył jako areszt dla niemieckich oficerów. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

7 listopada 1951 r. Wyprodukowano pierwszy FSC Lublin-51

Niewielka ciężarówka na radzieckiej licencji produkowana była w lubelskiej Fabryce Samochodów Ciężarowych aż do roku 1959.

FSC Lublin-51 osiągał do 70 km/h /Grzegorz Jakubowski /Agencja FORUM/

FSC Lublin-51 osiągał do 70 km/h /Grzegorz Jakubowski /Agencja FORUM/

Decyzję o rozpoczęciu produkcji samochodów w dawnych zakładach spółki Lilpop, Rau i Loewenstein w Lublinie podjęto jeszcze w 1948 roku.
Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

6 listopada 1918 r. Powołanie Republiki Tarnobrzeskiej

Efemeryczny twór państwowy na Podkarpaciu szermował hasłami walki z wyzyskiem chłopów przez ziemiaństwo i oddanie władzy w ręce ludu.

Ksiądz Eugeniusz Okoń: Jeden z przywódców Republiki Tarnobrzeskiej /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Ksiądz Eugeniusz Okoń: Jeden z przywódców Republiki Tarnobrzeskiej
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

6 listopada 1918 roku na rynku w Tarnobrzegu, pod pomnikiem chłopskiego bohatera Bartosza Głowackiego, zebrał się wielotysięczny tłum chłopów i robotników. Zdesperowani dramatycznymi warunkami bytowymi, pogorszonymi działaniami wojennymi na terenie biednej przecież Galicji, postanowili na wiecu zmienić panujące stosunku społeczne. Za cel wzięto bogatych galicyjskich ziemian, przede wszystkim hrabiego Zdzisława Tarnowskiego. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

5 listopada 1996 r. Trybunał Konstytucyjny o majątku

Trybunał Konstytucyjny nie dostrzegł niezgodności ustawy o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z Konstytucją.

Gmach KC PZPR (Dom Partii) w Warszawie. Widok od strony Alei Jerozolimskich /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Gmach KC PZPR (Dom Partii) w Warszawie. Widok od strony Alei Jerozolimskich
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

9 listopada 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o przejęciu majątku byłej PZPR, która ostatecznie miała doprowadzić do przejęcia nieruchomości reżimowej partii przez Skarb Państwa. Chodziło tu o ponad 3000 budynków i lokali. Majątek ten – słusznie argumentowano – powstał w oparciu o pieniądze płynące ze Skarbu Państwa, zatem sfinansowane przez całe społeczeństwo, ale też w wyniku bezprawnych działań władz komunistycznych. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz