20 października 1957 r. Polscy piłkarze pokonali reprezentację ZSRR

Mecz Polska-ZSRR rozegrany został w niedzielę, na Stadionie Śląskim. Obie drużyny grały w eliminacjach do mistrzostw świata w Szwecji w 1958 roku. W pierwszym meczu Polacy przegrali 0:3…

Pojedynki sportowe z zawodnikami z ZSRR miały w Polsce podtekst polityczny /Eugeniusz Warmiński /East News

Pojedynki sportowe z zawodnikami z ZSRR miały w Polsce podtekst polityczny
/Eugeniusz Warmiński /East News

W rewanżu musieli wygrać, by doprowadzić do barażu (w ówczesnym regulaminie liczyło się zwycięstwo, a liczba bramek strzelonych na wyjeździe nie miała znaczenia). Czytaj dalej

Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

19 października 1918 r. Powstała polska Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego

Polskie ugrupowania polityczne na Śląsku Cieszyńskim utworzyły tymczasową lokalną władze zwierzchnią.

Ksiądz Józef Londzin został przewodniczącym Rady /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Ksiądz Józef Londzin został przewodniczącym Rady /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Rozpad Austro-Węgier i coraz bardziej realna przegrana w I wojnie światowej Niemiec, spowodowała zaktywizowanie się działalności polskich ugrupowań, które dążyły do przejęcie władzy od upadających zaborców. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

18 października 1981 r. Generał Jaruzelski został I sekretarzem KC PZPR

Polityka I sekretarza KC PZPR Stanisława Kani wstrzymywania się od użycia siły i ustępstw wobec „Solidarności” nie zyskała aprobaty sowieckich towarzyszy. Podczas IV plenum KC PZPR Stanisław Kania złożył rezygnację z funkcji I sekretarza KC PZPR (została przyjęta przy 104 głosach – za, 79 – przeciw).

Generał Wojciech Jaruzelski w Sejmie, 31.10.1981 /Andrzej Kossobudzki Orłowski /Fotonova

Generał Wojciech Jaruzelski w Sejmie, 31.10.1981 /Andrzej Kossobudzki Orłowski /Fotonova

„Wojciech Jaruzelski jest żołnierzem, uczestniczył w walkach, symbolizuje niepodległość naszego kraju całym swoim życiem; jest człowiekiem znanym, cieszącym się uznaniem naszej partii. Jest jednocześnie człowiekiem znanym zarówno wśród naszych przyjaciół, jak i w całym świecie, co niewątpliwie ułatwi mu wypełnienie tej niesłychanie odpowiedzialnej i trudnej funkcji” – mówił Kazimierz Barcikowski, rekomendując gen. Wojciecha Jaruzelskiego w imieniu Biura Politycznego. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

17 października 1997 r. Weszła w życie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Zmiany ustrojowe w Polsce, które nastąpiły po 1989 roku, musiały znaleźć odzwierciedlenie w nowym ładzie konstytucyjnym. Prace nad nową konstytucją rozpoczął Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji uchwalając ustawę o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisuje zarządzenie ws. ogłoszenia Konstytucji w Dzienniku Ustaw RP, 1997 /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisuje zarządzenie ws. ogłoszenia Konstytucji w Dzienniku Ustaw RP, 1997
/Andrzej Iwańczuk /Reporter

Zdecydowano, że konstytucję uchwali Zgromadzenie Narodowe a przyjęta zostanie w ogólnonarodowym referendum. Do Komisji Konstytucyjnej wpłynęło osiem projektów nowej konstytucji (prezydenta Lecha Wałęsy, Unii Demokratycznej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Komisji Konstytucyjnej, wspólny projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Pracy, Konfederacji Polski Niepodległej, Porozumienia Centrum oraz projekt obywatelski, prace nad którym koordynowane były przez NSZZ „Solidarność”). Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

16 października 1976 r. W Krakowie odsłonięto rekonstrukcję Pomnika Grunwaldzkiego

Rekonstrukcji zniszczonego przez Niemców w czasie II wojny światowej pomnika dłuta Antoniego Wiwulskiego dokonał rzeźbiarz, rektor ASP w Krakowie, prof. Marian Konieczny. Figury pomnika odlano w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych, a nad układem architektonicznym otoczenia pomnika czuwał prof. Wiktor Zin, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Pomnik Grunwaldzki w Krakowie - zniszczony w 1939 r., zrekonstruowany i odsłonięty 16.10.1976 /Henryk Hermanowicz /Agencja FORUM

Pomnik Grunwaldzki w Krakowie – zniszczony w 1939 r., zrekonstruowany i odsłonięty 16.10.1976
/Henryk Hermanowicz /Agencja FORUM

Przewodniczącym Komitetu Odbudowy Pomnika Grunwaldzkiego został Prezydent Miasta Krakowa Jerzy Pękala (obok funkcjonariuszy partyjnych w komitecie znaleźli się m.in. Witold Cęckiewicz, Karol Estreicher, Władysław Machejek, Teresa Stanisławska, Jerzy Szablowski i Andrzej Urbańczyk). Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

15 października 1944 r. Ukazał się pierwszy numer „Życia Warszawy”

Dziennik „Życie Warszawy” powstał z inicjatywy aktywistów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej, na Pradze, która była po Powstaniu Warszawskim mniej zniszczona. Redakcja mieściła się przy ulicy Wileńskiej 2/4 w gmachu Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Pierwszy numer, z datą 15 października liczył cztery strony, jego nakład wynosił 1500 egzemplarzy.

Dorozkaż czytający "Życie Warszawy", Warszawa 1948 r. /Edward Falkowski/CFK /Agencja FORUM

Dorozkaż czytający „Życie Warszawy”, Warszawa 1948 r. /Edward Falkowski/CFK /Agencja FORUM

W artykule wstępnym pisano „Mamy wielkie ambicje. Pragniemy, by gazeta nasza była wiernym odbiciem życia codziennego, i w miarę możności i umiejętności wskazywać będziemy, jakim to życie być powinno. Służymy dobru społeczeństwa, wśród którego żyjemy. Wszystko i wszystkich, co dobru temu służą, będziemy popierać; przeciwko wszystkim, którzy dobru naszego społeczeństwa szkodzić będą – będziemy występować”. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

14 października 1988 r. Powołano rząd Mieczysława F. Rakowskiego

Upadek rządu premiera Zbigniewa Messnera spowodowany był ostrą krytyką oficjalnych związków zawodowych OPZZ. Misję utworzenia nowego gabinetu powierzono członkowi Biura Politycznego PZPR, b. redaktorowi naczelnemu „Polityki” Mieczysławowi F. Rakowskiemu.

Premier Mieczyslaw F. Rakowski, 1988 /Grzegorz Roginski /Agencja FORUM

Premier Mieczyslaw F. Rakowski, 1988 /Grzegorz Roginski /Agencja FORUM

Rakowski uważany za partyjnego liberała i zwolennika reform był wrogiem powrotu NSZZ „S” na scenę polityczną. Podczas konferencji prasowej w dwa tygodnie po zajęciu fotela premiera powiedział do dziennikarzy: „Polaków mniej interesuje okrągły stół, a bardziej suto zastawiony”. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz