13 grudnia 1919 r. Został zaprzysiężony rząd Leopolda Skulskiego

Leopold Skulski stał na czele najliczniejszego klubu parlamentarnego w Sejmie Ustawodawczym – Narodowego Zjednoczenia Ludowego. Późną jesienią 1919 roku Skulski rozpoczął mediacje w związku z rekonstrukcją rządu Ignacego Paderewskiego. Okazały się bezskuteczne i po dymisji rządu Paderewskiego to Skulskiemu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powierzył misję powołania nowego gabinetu. Po negocjacjach utworzono koalicyjną rządową większość w skład której weszły: PSL „Piast”, Narodowe Zjednoczenie Ludowe, Chrześcijańska Demokracja i Zjednoczenie Mieszczańskie.

Posiedzenie gabinetu Leopolda Skulskiego /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Posiedzenie gabinetu Leopolda Skulskiego /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

W składzie Rady Ministrów znaleźli się m.in. Stanisław Wojciechowski – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Stanisław Patek – sprawy zagraniczne, gen. Józef Leśniewski – sprawy wojskowe, Władysław Grabski – skarb. Czytaj dalej

Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

12 grudnia 1974 r. List „15” w sprawie sytuacji Polaków mieszkających w ZSRR

W latach 70. w ZSRR mieszkało ok. 2 mln Polaków, dla władz PRL-u jakby nie istnieli. Inaczej było z Polonią na Zachodzie i w USA – komuniści zabiegali o jej względy, bowiem wpływy rodaków mogły pomóc w uzyskaniu kredytów.

Pod listem podpisał się m.in. Zbigniew Herbert /Jan Juchniewicz /Fotonova/

Pod listem podpisał się m.in. Zbigniew Herbert /Jan Juchniewicz /Fotonova/

List „15” zredagowali Zygmunt Mycielski i Zbigniew Herbert, pismo wysłano do Józefa Tejchmy, ministra kultury PRL i zarazem członka Biura Politycznego KC PZPR. W liście apelowano do władz o zainteresowanie się sytuacją rodaków mieszkających w ZSRR: „Apelujemy przeto do rządu PRL o uzyskanie dla Polaków w ZSRR praw, z jakich korzystają nasi rodacy zamieszkali w innych krajach. Jest sprawą pilną i naszym zdaniem konieczną rozszerzenie kontaktów miedzy krajem a Polonią radziecką, ułatwienie wyjazdów zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, bardziej niż dotychczas swobodne uczestniczenie w zjazdach, zlotach, festiwalach i koloniach dla dzieci. Pragniemy, aby nasi rodacy ze Związku Radzieckiego mieli możliwość nieskrępowanego wypowiadania się na temat swoich potrzeb, zwłaszcza w dziedzinie kultury, oświaty i religii. Niech zostanie im udzielona we wszystkich dziedzinach niezbędna i zorganizowana opieka”. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

11 grudnia 1866 r. Na ulice Warszawy wyjechał pierwszy tramwaj konny

Linia nazywana „Żelazną Drogą Konną” łączyła dworzec Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej z dworcem Kolei Petersburskiej. Koncesję na budowę linii tramwajowej wydał rząd carski Towarzystwu Kolei Żelaznych Rosyjskich. Budowę powierzono Towarzystwu Drogi Żelaznej Warszawsko-Petersburskiej. Powstała linia jednotorowa, z mijankami i odgałęzieniami, o łącznej długości 7600 metrów.

Tramwaj konny całoroczny w zajezdni na Woli, kursujący w Warszawie w początkach XX w. /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Tramwaj konny całoroczny w zajezdni na Woli, kursujący w Warszawie w początkach XX w.
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Trasa między dworcami przebiegała przez Aleje Jerozolimskie, Marszałkowską, Królewską, Krakowskie Przedmieście, Nowy Zjazd i most drogowy na Wiśle do Dworca Petersburskiego – w sumie – 4446 metrów. Odnoga do stacji kolei terespolskiej liczyła 1165 metrów a odnoga prowadząca do Wisły – 386 metrów. Na stacji kolei petersburskiej przygotowano także drogi zapasowe o długości ponad 1 km. Tramwaj konny przewoził podróżnych i towary między dworcami a także jako tramwaj miejski obsługiwał trasę: Dworzec Wiedeński – kościół św. Anny. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

10 grudnia 1986 r. Komisja ds. Interwencji i Praworządności ze Zbigniewem Romaszewskim na czele

Komisja ds. Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” została oficjalnie powołana do życia przez Lecha Wałęsę w grudniu 1986 roku. Na czele komisji stanął Zbigniew Romaszewski, który w latach 1980-81 kierował działającym legalnie Biurem Interwencji Regionu Mazowsze „S”.

Zbigniew Romaszewski podczas obrad Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w nowohuckim kościele św. Maksymiliana Kolbego (sierpień 1988 r.) /Andrzej Stawiarski /Agencja FORUM

Zbigniew Romaszewski podczas obrad Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka
w nowohuckim kościele św. Maksymiliana Kolbego (sierpień 1988 r.)
/Andrzej Stawiarski /Agencja FORUM

W tym czasie władze PRL-u nasiliły represje wobec osób prowadzących działalność opozycyjną i niezależną. Chociaż po amnestii zwolniono więźniów politycznych to kary stały się bardzo uciążliwe: wysokie grzywny, konfiskaty, zwolnienia z pracy. W takim stanie rzeczy reaktywowanie Komisji i to na obszarze całego kraju było bardzo potrzebne. W jej pracach uczestniczyło ok. 40 osób z całej Polski. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

9 grudnia 1931 r. Przeprowadzono Drugi Powszechny Spis Ludności

W 13 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po ustabilizowaniu granic, przeprowadzono badania statystyczne opisujące stan Rzeczypospolitej. Spis przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 14 października 1931 roku. W odniesieniu do pierwszego spisu z 1921 wprowadzono kilka zmian w kwestionariuszu: m.in. usunięto pytanie o narodowość i dodano pytanie o umiejętność czytania i pisania.

Legitymacja Naczelnego Komisarza Spisowego w Kobryniu, 9 grudnia 1931 /Leszek Kasprzak /Agencja FORUM

Legitymacja Naczelnego Komisarza Spisowego w Kobryniu, 9 grudnia 1931
/Leszek Kasprzak /Agencja FORUM

Ludność Rzeczpospolitej liczyła 9 grudnia 1931 roku ogółem 31 915 779 mieszkańców, z czego mężczyźni stanowili 15 427 502 a kobiet było 16 488 277. Wyznania rzymsko katolickiego było 20 670 051 osób, grekokatolickiego – 3336 164, prawosławnego – 3762 484, mojżeszowego – 3 113 933, oprócz tego uwzględniono wyznanie augsburskie, reformowane, unijne i inne chrześcijańskie i niechrześcijańskie. Za bezwyznaniowe uznało się 6 058 osób (nie podało wyznania 39 663). Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

8 grudnia 1953 r. Na Jasnej Górze odbył się pierwszy Apel Jasnogórski

Codziennie o godzinie 21 w kaplicy Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odprawiane jest nabożeństwo – Apel Jasnogórski. Jest to wieczorna modlitwa kierowana do Maryi, Królowej Polski i Matki Kościoła w intencji Ojczyzny i Kościoła. Trudno jednoznacznie wskazać jej początki.

Klasztor na Jasnej Górze, 1958 /Zbyszko Siemaszko /Agencja FORUM

Klasztor na Jasnej Górze, 1958 /Zbyszko Siemaszko /Agencja FORUM

Jasną Górę wyzwolili spod okupacji austriackiej polscy żołnierze z 22. Pułku Piechoty, dowodzeni przez podporucznika Artura Wiśniewskiego. 4 listopada 1918 roku o godz. 21.15 stanęli, wraz z paulinami przed Cudownym Obrazem Królowej Polski, by modlitwą podziękować za odzyskaną wolność. Tak po raz pierwszy połączone ze sobą elementy wyróżniające Apel: modlitwa o godz. 21 w intencji Ojczyzny przed obrazem Czarnej Madonny. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

7 grudnia 1944 r. Przemówienie radiowe premiera Arciszewskiego do Narodu Polskiego

Po dymisji Stanisława Mikołajczyka, 29 listopada 1944 roku, premierem rządu RP oraz ministrem pracy i opieki społecznej został Tomasz Arciszewski. W skład jego gabinetu weszli przedstawiciele PPS, Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Pracy oraz jeden członek bezpartyjny.

Tomasz Arciszewski w swoim gabinecie w Londynie /Muzeum Niepodległości /East News

Tomasz Arciszewski w swoim gabinecie w Londynie /Muzeum Niepodległości /East News

Po objęciu stanowiska Arciszewski wygłosił przemówienie transmitowane do okupowanej Polski z Londynu: „Przemawiam do Was z Londynu, z wolnej ziemi brytyjskiej na której prawowita władza Rzeczypospolitej znalazła serdeczną gościnę od dni czerwcowych 1940 r., kiedy to Wielka Brytania stała samotna w bohaterskiej walce z hitlerowskimi i faszystowskimi wrogami ludzkości. Zaledwie cztery miesiące dzielą nas od tej chwili, kiedy wśród was w podziemiach stolicy, w gronie naczelnych władz walczącej Polski podziemnej, kierowaliśmy siłami, które w orbicie niemieckiego najeźdźcy i z wolą najszerszych mas ludności budowały zręby niepodległej, wolnej i demokratycznej Polski. (…) Żadne poniesione przez was w związku z okupacją ofiary nie mogą pójść na marne. Samotny nasz opór przeciwko niewoli zmotoryzowanego barbarzyństwa w 1939 r. uwiecznił wielki Prezydent Roosevelt słowami: »Polska jest w tej wojnie natchnieniem ludzkości«”.

Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz