16 lipca 1936 r. Katastrofa lotnicza generała Gustawa Orlicza-Dreszera

Mianowany kilka dni przed śmiercią inspektorem obrony powietrznej II Rzeczpospolitej, legionista i generał Gustaw Orlicz-Dreszer leciał przywitać powracającą z Nowego Jorku żonę.

Generał Gustaw Orlicz-Dreszer. Fotografia portretowa /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Generał Gustaw Orlicz-Dreszer. Fotografia portretowa /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

16 lipca 1936 roku awionetka RWD9, na pokładzie z generałem Orlicz-Dreszerem, pilotem kapitanem Aleksandrem Łągiewskim oraz podpułkownikiem i znanym przedwojennym piłkarzem Stefanem Lothem, wystartowała z Grudziądza i kierowała się w stronę Gdyni. Tam właśnie zawinąć miał MS Piłsudski, na pokładzie którego z Nowego Jorku do Polski powracała druga żona generała Olga. Czytaj dalej

Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

15 lipca 1961 r. Nauka religii znika ze szkół

Na mocy przyjętej przez Sejm ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania ze szkolnego nauczania wycofano lekcje religii.

Nauka religii miała odbywać się w punktach katechetycznych (zdjęcie ilustracyjne) /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Nauka religii miała odbywać się w punktach katechetycznych (zdjęcie ilustracyjne)
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

„Na tak drastyczną decyzję nie zdobyły się władze nawet w okresie stalinowski” – komentował w „Kronice komunizmu w Polsce” Adam Dziurok. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

14 lipca 2000 r. Ustawa o powszechnym uwłaszczeniu obywateli

Przyjęta głosami Akcji Wyborczej Solidarności i Polskiego Stronnictwa Ludowego ustawa o powszechnym uwłaszczeniu obywateli została zawetowana przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Aleksander Kwaśniewski (zdjęcie z 2000 roku) zawetował ustawę /AFP/

Aleksander Kwaśniewski (zdjęcie z 2000 roku) zawetował ustawę /AFP/

Zgodnie z zapisem ustawy, przeciwko której głosowali posłowie Unii Wolności i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, lokatorzy mieli otrzymać na własność mieszkania wynajmowane od gmin, spółdzielni i zakładów pracy. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

13 lipca 1919 r. Komisja Morgenthaua w Polsce

Misja pod przewodnictwem Henry’ego Morgenthaua miała zbadać rzekome pogromy Żydów na szeroką skalę, jakich mieli dopuścić się Polacy.

Żydzi w przedwojennej Polsce. Zdjęcie przed synagogą /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Żydzi w przedwojennej Polsce. Zdjęcie przed synagogą /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Gdy w 1919 roku środowiska żydowskie ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej wysunęły pod zarzutem Polaków poważne oskarżenia o masowe prześladowania Żydów, rząd amerykański skierował do Polski specjalną misję. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

12 lipca 1944 r. „Stawiamy Sowietom opór polityczny”

Oddziały Armii Krajowej coraz częściej wchodziły w kontakt z armią sowiecką, operującą już w granicach II RP. Sytuacja była politycznie skomplikowana. Rosjanie byli sprzymierzeńcem w walce z Niemcami, ale nie uznawali rządu w Londynie i zamierzali przejąć w Polsce władzę przy pomocy swoich agentów.

Dowódca Armii Krajowej gen. dyw. Tadeusz Komorowski „Bór” postanowił wydać komendantom okręgów AK szczegółową instrukcję, jak postępować. Rozkaz nosił tytuł „Stosunek do Sowietów”. W pierwszej części znalazła się ocena sytuacji: „Sowiety są w wojnie z Niemcami, są więc faktycznie naszym kombatantem przeciwko Niemcom. Sowiety kwestionują nasze granice wschodnie i integralność terytorium RP. Ziemie leżące na wschód od tzw. linii Curzona uważają za swoje. Sowiety zerwały i nie podtrzymują stosunków dyplomatycznych z Rzplitą. Sowiety negują właściwość faktyczną Władz Naczelnych Rzplitej, znajdujących się na emigracji i organów ich w Kraju. Sowiety otwarcie zwalczają wszelkimi sposobami wszystkie czynniki reprezentujące suwerenną Rzplitą”. „Taka postawa sowiecka wobec sprawy polskiej jest w rzeczywistości postawą wrogą wobec tej Rzplitej, której nienaruszalności interesów bronimy. Sowiety są więc z jednej strony potężnym kombatantem naszym w walce z Niemcami, a z drugiej groźnym zaborcą, bijącym zasadniczą naszą niepodległą postawę”. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

„Koppe”. Akcja Specjalna Batalionu „Parasol”

11 lipca 1944 r. żołnierze Batalionu „Parasol”, elitarnego oddziału Kedywu Armii Krajowej, przeprowadzili jedną z najbardziej śmiałych akcji zbrojnych przeciwko nazistowskiemu, niemieckiemu okupantowi. Jej celem był gen. Wilhelm Koppe, od listopada 1943 r. Wyższy Dowódca SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie (Höhere SS und Polizei Führer), pełniący jednocześnie funkcję sekretarza stanu do spraw bezpieczeństwa w tzw. rządzie GG.

SS-Obergruppenfuhrer Wilhelm Koppe przemawia do członków niemieckiej służby pracy na Zamku Królewskim w Krakowie /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

SS-Obergruppenfuhrer Wilhelm Koppe przemawia do członków niemieckiej służby pracy
na Zamku Królewskim w Krakowie /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Władze Polskiego Państwa Podziemnego wydały na niego wyrok śmierci. Początkowo wykonać go miał Kedyw Okręgu Krakowskiego AK. Niemieckiego dygnitarza, jednego z głównych organizatorów terroru wobec ludności polskiej, miał zastrzelić z karabinu snajperskiego oficer Kedywu AK, cichociemny Ryszard Nuszkiewicz „Powolny”. Planowano wykorzystać wieżyczkę kamienicy na rogu ul. Bernardyńskiej, która była prawie na wysokości fragmentu dziedzińca wzgórza wawelskiego. Ze względu na możliwe represje wobec ludności cywilnej, a szczególnie wobec mieszkańców kamienicy, zrezygnowano z tego planu. Zimą i wiosną 1944 r. prowadzono rozpoznanie Koppego i jego zwyczajów. Starano się możliwie dokładanie ustalić jego „rozkład dnia”. Już w styczniu 1944 r., dzięki kontaktom z Polakami pracującymi na Wawelu, ustalono, że jeździ on szarozielonym mercedesem. W działaniach wywiadowczych, którymi kierował Józef Baster „Rak”, uczestniczyła grupa dziewcząt z krakowskiej AK – „Ina”, „Bobo”, „Dzidzia”, „Ada”, „Tomek”. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

​10 lipca 1992 r. Hanna Suchocka Prezesem Rady Ministrów

Reprezentująca wówczas Unię Demokratyczną Hanna Suchocka została pierwszą kobietą-premierem w historii Polski.

Hanna Suchocka /Wojtek Laski /East News/

Hanna Suchocka /Wojtek Laski /East News/

W lipcu 1992 roku doszło do poważnego kryzysu politycznego w Polsce. Po upadku rządu Jana Olszewskiego, w rozdrobnionym na wiele partii i ugrupowań Sejmie I kadencji, próby stworzenia nowego gabinetu przez Waldemara Pawlaka nie powiodły się. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz