23 czerwca 1941 r. Sikorski sugeruje porozumienie ze Stalinem

Po niemieckim ataku na Związek Sowiecki, generał Władysław Sikorski zasugerował możliwość porozumienia z Józefem Stalinem. Tymczasem ewakuujący się przed niemiecką ofensywą funkcjonariusze NKWD rozpoczęli masowe mordy polskich więźniów.

Ofiary mordów NKWD we Lwowie /Wikimedia/

23 czerwca 1941 roku premier Rządu Rzeczpospolitej Polski na Uchodźstwie generał Władysław Sikorski w przemówieniu radiowym zasugerował konieczność poprawy relacji ze Związkiem Sowieckim. Przypomnijmy, że dzień wcześniej po niemieckim ataku na Sowiety sytuacja polityczna w Europie uległa zasadniczej zmianie. Dwaj sprzymierzeni dotychczas sprawcy agresji na II Rzeczpospolitą we wrześniu 1939 roku, byli obecnie w stanie wojny. Sytuację chciała wykorzystać Wielka Brytania i wymusiła na Sikorskim ugodowe przemówienie. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

22 czerwca 1959 r. Ucieczka pułkownika Monata

Ucieczka na „imperialny” Zachód pułkownika Pawła Monata była szczególnie bolesna dla peerelowskiego i sowieckiego wywiadu.

W ciągu pięciu dekad istnienia ludowej Polski z kraju zbiegło ponad 60 oficerów
(zdjęcie ilustracyjne) /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

W czerwcu 1959 roku pułkownik Paweł Monat wraz z żoną i trzynastoletnim synem, zaopatrzeni w paszporty dyplomatyczne, pod pretekstem wakacji w Jugosławii wyjechali z Polski. Potajemnie udali się jednak do Wiednia, skąd 22 czerwca uciekli do Stanów Zjednoczonych. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

21 czerwca 1942 r. Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia

Zawiedzeni uległą wobec Sowietów polityką Rządu Rzeczpospolitej na Uchodźstwie i bezwarunkowym zaufaniem premiera Władysława Sikorskiego do aliantów, przebywający na emigracji w Stanach Zjednoczonych piłsudczycy założyli Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia.

ednym z założycieli Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia był legionista
Bolesław Wieniawa-Długoszowski /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Celem Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, który powstał 21 czerwca 1942 roku z inicjatywy Wacława Jędrzejewicza, Ignacego Matuszewskiego, Henryka Floyar-Rajchmana i Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, było lobbowanie na rzecz interesów Polski w granicach sprzed 1939 roku. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

20 czerwca 1944 r. Kara śmierci dla agenta Gestapo

20 czerwca 1944 roku żołnierze Armii Krajowej wykonali wyrok śmierci na odpowiedzialnym za aresztowanie generała Stefana Grota-Roweckiego agencie Gestapo Eugeniuszu Świerczewskim.

Generał Stefan Grot-Rowecki został ujęty przez Niemców za sprawą polskich agentów Gestapo
/Reprodukcja FoKa/FORUM /Agencja FORUM/

Rowecki, jako Komendant Główny Armii Krajowej, znajdował się na pierwszym miejscu listy Polaków poszukiwanych przez Niemców. Zatrzymanie generała było dla Gestapo tak priorytetową sprawą, że utworzono specjalną komórkę zajmującą się wyłącznie poszukiwaniem Roweckiego. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

19 czerwca 1967 r. Antysemicka kampanii komunistów

Przemówienie I sekretarza KC PZPR Władysław Gomułka na temat izraelsko-arabskiej wojny sześciodniowej, stało się sygnałem do antysemickiej kampanii w ramach partii, będącej elementem walki o władzę w szeregach komunistycznego reżimu.

I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka rozpętał antysemicką kampanię /AFP/

19 czerwca 1967 roku w czasie VI Kongresu Związków Zawodowych I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka skomentował nastroje panujące w kraju w związku z zakończoną 10 czerwca wojną sześciodniową. 12 czerwca peerelowskie władze, idąc w ślady Związku Sowieckiego, zerwały stosunki dyplomatyczne z Izraelem, którego Kreml uznał za agresora. Jednocześnie sympatie społeczne w ludowej Polsce były po stronie Izraela, co wyraźnie niepokoiło władze. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

18 czerwca 1997 r. Wyrok w „aferze alkoholowej”

Pięć osób zamieszanych w „aferę alkoholową” zostało postawionych przed Trybunałem Stanu.

Była to pierwsza rozprawa przed Trybunałem Stanu w III Rzeczpospolitej
/Piotr Jędzura /Reporter/

„Afera alkoholowa” była jedną z pierwszych afer w Polsce od 1989 roku. Dotyczyła działalności byłych ministrów rządu Mieczysława Rakowskiego oraz pracowników Głównego Urzędu Ceł. W efekcie przestępcy dokonali niekontrolowanego importu 30 mln litrów alkoholu, przy trudnych do udokumentowania stratach Skarbu państwa. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

17 czerwca 1984 r. Wybory do rad narodowych

W wyborach do rad narodowych różnych szczebli wybrano 110 tysięcy radnych. „Solidarność” wezwała do bojkotu wyborów.

„Solidarność” zakwestionowała informacje reżimu dotyczące frekwencji wyborczej
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Jak poinformowały władze ludowej Polski, w wyborach miało wziąć udział ponad 74 proc. uprawnionych do głosowania. Reżim uznał to za frekwencyjny i polityczny sukces. Jednocześnie był to koniec oficjalnego „informowania” o ponad 99-procentowych frekwencjach w peerelowskich wyborach. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz