Darczyńcy

 1. Składam serdeczne podziękowania Grupie Azoty Automatyka sp. z o.o.
  ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów na ręce Prezesa Zarządu Pana Artura Maciejczyka
  za zakup i przekazanie większej ilości środków czystości dla Ośrodka dla dzieci
  z upośledzeniami umysłowymi i ruchowymi w Załuczy na Ukrainie.
  środa, 8.07.2015 r.

 2. Składam serdeczne podziękowania Grupie Azoty S.A.
  ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów na ręce Prezesa Zarządu Grupy Azoty Pana Pawła Jarczewskiego za przekazanie darowizny na pomoc dla Ośrodka dla dzieci
  z upośledzeniami umysłowymi i ruchowymi w Załuczy na Ukrainie.
  środa, 1.07.2015 r.

 3. Składam serdeczne podziękowania Komisji Przedsiębiorstwa NSZZ „SOLIDARNŚĆ” w Grupie Azoty S.A. 33-101 Tarnów ul.Kwiatkowskiego na ręce Pana Tadeusza Szumlańskiego Przewodniczącego KP NSZZ Solidarność w Grupie Azoty S.A. za zakup i przekazanie większej ilości środków czystości dla Ośrodka dla dzieci z upośledzeniami umysłowymi i ruchowymi
  w Załuczy na Ukrainie.
  piątek, 26.06.2015 r.

 4. Dziękuję Pani Marii Zygmunt z Tarnowa za przekazanie żywności długoterminowej niezbędnej do przeprowadzenia Oazy Wakacyjnej w Parafii ks. Zbigniewa Pabjana w Miżyńcu na Ukrainie.
  czwartek, 11.06.2015 r.

 5. Dziękuję Pani Alicji Bator z-ca Dyrektora Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
  im. I Armii Wojska Polskiego w Starych Żukowicach za przekazanie żywności długoterminowej niezbędnej do przeprowadzenia Oazy Wakacyjnej w Parafii ks. Zbigniewa Pabjana w Miżyńcu na Ukrainie.
  środa, 10.06.2015 r.

 6. Dziękuję Pani Magdalenie Starostka z Tarnowa za przekazanie żywności długoterminowej niezbędnej do przeprowadzenia Oazy Wakacyjnej w Parafii ks. Zbigniewa Pabjana w Miżyńcu na Ukrainie.
  poniedziałek, 8.06.2015 r.

 7. Dziękuję Pani Kazimierze Leszkiewicz z Tarnowa za przekazanie środków czystości do przygotowywanych paczek dla Polaków na Ukrainie.
  czwartek, 26.03.2015 r.

 8. Dziękuję Rodzinie Janosz z Tarnowa za przekazanie produktów żywnościowych do paczek żywnościowych dla Polaków na Ukrainie.
  środa, 25.03.2015 r.

 9. Dziękuję Pani Magdalenie Starostka z Tarnowa za przekazanie żywności do paczek żywnościowych dla Polaków na Ukrainie.
  wtorek, 17.03.2015 r.

 10. Dziękuję Pani Bożenie Borawskiej z Tarnowa za przekazanie żywności do paczek żywnościowych dla Polaków na Ukrainie.
  wtorek, 17.03.2015 r.

 11. Dziękuję Panu Łukaszowi Nowakowi z Tarnowa za przekazanie słodyczy do paczek „Mikołajkowych” dla polskich dzieci z Ukrainy.
  czwartek, 27.11.2014 r.

 12. Dziękuję Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego za przekazanie słodyczy do paczek „Mikołajkowych” dla polskich dzieci z Ukrainy.
  czwartek, 27.11.2014 r.

 13. Dziękuję Pani Izie Kuboń z Tarnowa za przekazanie słodyczy i przyborów szkolnych do paczek „Mikołajkowych” dla polskich dzieci z Ukrainy.
  czwartek, 27.11.2014 r.

 14. Dziękuję Pani Zofii Strzesak z Tarnowa za przekazanie słodyczy do paczek „Mikołajkowych” dla polskich dzieci z Ukrainy.
  środa, 26.11.2014 r.

 15. Dziękuję Pani Halinie Drąg z Tarnowa za przekazanie słodyczy do paczek „Mikołajkowych” dla polskich dzieci z Ukrainy.
  piątek, 21.11.2014 r.

 16. Dziękuję Panu Marcinowi Mojskiemu z Warszawy za przekazanie słodyczy do paczek „Mikołajkowych” dla polskich dzieci z Ukrainy.
  piątek, 21.11.2014 r.

 17. Dziękuję Pani Mari Zygmunt z Tarnowa za przekazanie słodyczy i przyborów szkolnych do paczek mikołajkowych dla Polskich dzieci na Ukrainie.
  poniedziałek, 17.11.2014 r.

 18. Dziękuję Pani Marzenie Skórskiej z Tarnowa za przekazanie środków czystości i przyborów szkolnych do paczek mikołajkowych dla Polskich dzieci na Ukrainie.
  poniedziałek, 17.11.2014 r.

 19. Dziękuję Pani Magdalenie Starostka z Tarnowa za przekazanie słodyczy do paczek „mikołajkowych” dla dzieci z Ukrainy.
  poniedziałek, 10.11.2014 r.

 20. Dziękuję Panu mgr inż. Stanisławowi Kusiorowi burmistrzowi Żabna za zorganizowanie
  i przekazanie świec i lampionów dla parafii Ks. Zbigniewa Pabjana z Miżyńca na Ukrainie.
  piątek, 31.10. 2014 r.

 21. Dziękuję Panu mgr Zbigniewowi Lustofinowi zastępcy burmistrza Żabna za zorganizowanie i przekazanie świec i lampionów dla parafii Ks. Zbigniewa Pabjana
  z Miżyńca na Ukrainie.
  piątek, 31.10. 2014 r.

 22. Dziękuję Pani Bożenie Korus z Tarnowa za przekazaną po raz kolejny żywność długoterminową dla Polaków mieszkających na Ukrainie.
  środa, 1.10.2014 r.

 23. Dziękuję Pani Dyrektor Marii Witkowskiej z Firmy BrukBet z Niecieczy za dofinansowanie kosztów związanych z wynajęciem autokaru, który zawiózł pomoc materialną dla Polaków mieszkających na Ukrainie.
  poniedziałek, 29.09.2014 r.

 24. Dziękuję Pani Grażynie Andrzejewicz z Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie za zorganizowanie zbiórki i przekazanie żywności  dla Polaków na Ukrainie. A tutaj adres w/w szkoły http://www.pceikz.pl/.
  poniedziałek, 29.09.2014 r.

 25. Dziękuję Pani, która życzyła sobie anonimowość za przekazaną żywność dla Polaków na Ukrainie, Bardzo dziękuję za ofiarność.
  środa, 17.09.2014 r.

 26. Dziękuję Pani Bożenie Borawskiej z Tarnowa za przekazanie żywności długoterminowej dla Polaków z okolic Miżyńca i Krysowic na Ukrainie.
  piątek, 5.09.2014 r.

 27. Dziękuję Pani Annie Broniec z Tarnowa za przekazanie żywności długoterminowej
  dla Polaków z okolic Miżyńca i Krysowic na Ukrainie.
  piątek, 5.09.2014 r.

 28. Dziękuję Pani Irenie Nowickiej z Tarnowa za przekazanie żywności długoterminowej
  dla Polaków z okolic Miżyńca i Krysowic na Ukrainie.
  piątek, 29.08.2014 r.

 29. Dziękuję Pani Bernadetcie Sajdak z Pleśnej za przekazanie większej ilości pampersów dla chorych w okolicach Krysowic na Ukrainie.
  piątek, 22.08.2014 r.

 30. Dziękuję Pani Joannie Nalepa z Brzeska za przekazanie 2 opakowań drenów i wkłuć
  do pompy insulinowej dla Julii Putas z Miżyńca na Ukrainie.
  sobota, 9.08.2014 r.

 31. Dziękuję Pani Beacie Piękoś z Tarnowa za przekazanie walizkowej maszyny do szycia oraz żywności dla Polaków mieszkających na Ukrainie.
  czwartek 31.07.2014 r.

 32. Dziękuję Pani Bożenie Korus z Tarnowa za przekazanie żywności dla Polaków
  z Ukrainy.
  piątek 9.05.2014 r.

 33. Dziękuję Panu Grzegorzowi Pyrchla za przekazanie słodyczy dla dzieci na Ukrainie.
  wtorek 22.04.2014 r.

 34. Dziękuję Pani mgr Stanisławie Bogacz z Tarnowa za przekazanie żywności długoterminowej dla Polaków za wschodnią granicą.
  wtorek 22.04.2014 r.

 35. Dziękuję Pani mgr Danucie Skwarło – Michałowskiej Opiekunowi Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowe nr 8  im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie za zorganizowanie zbiórki darów dla Polaków na Ukrainie oraz ich dostarczenie.
  poniedziałek 30.03.2014 r.
  za przekazanie kolejnych darów na Ukrainę.
  wtorek 15.04.2014 r.

 36. Dziękuję Pani Urszuli Kozioł z Tarnowa za przekazanie żywności długoterminowej
  dla Polaków za wschodnią granicą.
  czwartek 10.04.2014 r.

 37. Dziękuję Pani mgr Anicie Stinia z Gimnazjum im. Jana Pawła II z Wierzchosławic
  za zorganizowanie zbiórki darów dla Polaków na Ukrainie wśród uczniów szkoły oraz ich dostarczenie.
  niedziela 30.03.2014 r.

 38. Dziękuję wszystkim osobom, które przekazały produkty żywnościowe dla mieszkańców
  Krysowic i Miżyńca na Ukrainie, a  które wczoraj dotarły na miejsce przeznaczenia.
  Z uwagi na dużą liczbę ofiarodawców wśród nich również anonimowych pozwolę sobie
  nie wymieniać Nazwisk tylko podziękuję wszystkim ogólnie.
  niedziela 30.03.2014 r.

 39. Dziękuję Pani Halinie Kubas z Tarnowa
  za przekazanie dwóch „lekko” używanych stacjonarnych aparatów telefonicznych.
  środa 12.02.2014 r.
  za przekazanie słodyczy dla dzieci na Ukrainie.
  poniedziałek 14.04.2014 r.

 40. Dziękuję Pani Joannie Nalepa za przekazanie drenów i wkłuć do pompy insulinowej dla Julii Putas z Miżyńca na Ukrainie.
  wtorek, 4.02.2014 r.
  za przekazanie dwóch opakowań drenów i wkłuć do pompy insulinowej dla Julii Putas
  z Miżyńca na Ukrainie.
  poniedziałek 14.04.2014 r.

 41. Dziękuję Panu Andrzejowi Szczerba Właścicielowi Firmy “Elewacja”
  mieszczącej się przy ulicy Kościuszki 79A w Tarnowie za dofinansowanie wyjazdu charytatywnego na Ukrainę.
  środa 29.01.2014 r.

 42. Dziękuję Panu Stanisławowi Bańbor ze Zgłobic k/Tarnowa
  za przekazanie i przywiezienie wersalki dla potrzebującej osoby z Tarnowa.
  wtorek 21.01.2014 r.

 43. Dziękuję Panu Norbertowi Januszkowi z Tarnowa
  za przekazanie torby na laptop.
  wtorek 10.12.2013 r.

 44. Dziękuję Pani Irenie Bryła z Tarnowa
  za przekazanie polskich książek na Ukrainę.
  sobota 16.11.2013 r.

 45. Dziękuję Pani Marii Zygmunt z Tarnowa
  za przekazanie Walizkowej Maszyny do Szycia.
  czwartek 18.10.2013 r.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s