Archiwum autora: golszowka

Informacje o golszowka

Koordynator Działań socjalnych Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział w Tarnowie

17 lipca 1879 r. Aleksander Apuchtin kuratorem w Warszawie

Carski kurator warszawskiego okręgu szkolnego Aleksander Apuchtin odpowiedzialny był za wprowadzenie w życie represyjnej polityki rusyfikacji Królestwa Kongresowego. 17 lipca 1879 roku Aleksander Apuchtin został Kuratorem Warszawskiego Okręgu Szkolnego, który to urząd sprawował do roku 1897. Okres ten nauce polskiej … Czytaj dalej

Oceń ten wpis:

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

16 lipca 1960 r. 550. rocznica bitwy pod Grunwaldem

Obchody rocznicy zwycięstwa nad Krzyżakami peerelowskie władze wykorzystały do antyniemieckiej kampanii propagandowej. 16 lipca 1960 roku w całym kraju rozpoczęły się uroczystości z okazji 550. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Udział w nich wzięły najwyższe władze z pierwszym sekretarzem KC PZPR … Czytaj dalej

Oceń ten wpis:

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

15 lipca 1916 r. Memoriał Rady Pułkowników

Grupa wyższych i cieszących się poważaniem oficerów Legionów Polskich postanowiła zaapelować do austro-węgierskiego dowództwa nie tylko o większe prawa dla polskich żołnierzy, ale też zażądała deklaracji dotyczącej niepodległej Polski. Powołana w lutym 1916 roku tak zwana Rada Pułkowników miała przeciwdziałać … Czytaj dalej

Oceń ten wpis:

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

14 lipca 1961 r. Obowiązek meldunkowy

Kolejny krok komunistów w celu zaostrzenia kontroli nad społeczeństwem i ścisłego podporządkowania życia obywateli władzy. 14 lipca 1961 roku uchwalono Ustawę o ewidencji i kontroli ruchu ludności, która wprowadziła obowiązek meldunkowy. Dotyczył on osób, które przebywały „w jakiejkolwiek miejscowości dłużej, … Czytaj dalej

Oceń ten wpis:

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

13 lipca 1944 r. Armia Krajowa i Sowieci zajmują Wilno

Zwieńczeniem akowskiej operacji „Ostra Brama” było zajęcie Wilna. Żołnierze Armii Krajowej odbili stolicę Wileńszczyzny z rąk Niemców wraz z czerwonoarmistami. W ramach rozpoczętej w nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku operacji „Ostra Brama” udział wzięło około 10 tysięcy … Czytaj dalej

Oceń ten wpis:

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

12 lipca 1962 r. Plan likwidacji seminariów duchownych

Peerelowskie władze zaostrzyły antykościelną politykę między innymi przez zamknięcie niższych seminariów duchownych. 12 lipca 1962 roku w Urzędzie Do Spraw Wyznań doszło do narady, w której udział wzięli przedstawiciele Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i resortu … Czytaj dalej

Oceń ten wpis:

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

11 lipca 1988 r. Michaił Gorbaczow w Polsce

Sześciodniowa wizyta przywódcy Związku Sowieckiego Michaiła Gorbaczowa dawała nadzieje na reformy walącego się systemu komunistycznego. „Polska wita Michaiła Gorbaczowa” – tymi słowami pierwsza strona „Trybuny Ludu” 11 lipca 1988 roku anonsowała wizytę I sekretarza Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego w Polsce. … Czytaj dalej

Oceń ten wpis:

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz