18 grudnia 1988 r. Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie

Podczas spotkania w podziemiach kościoła Bożego Miłosierdzia w przy ul. Żytniej w Warszawie zdecydowano o utworzeniu formalnej grupy poparcia dla Lecha Wałęsy i koncepcji porozumienia z władzą w ramach Okrągłego Stołu – Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Na zaproszenie Wałęsy odpowiedziało 135 intelektualistów, naukowców, ludzi kultury i związkowców.

Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego w kościele przy ul. Żytniej. Od lewej: Bronisław Geremek, Andrzej Stelmachowski, Lech Wałęsa /Erazm Ciołek /Agencja FORUM/

Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego w kościele przy ul. Żytniej. Od lewej: Bronisław Geremek,
Andrzej Stelmachowski, Lech Wałęsa /Erazm Ciołek /Agencja FORUM/

Powołano 15 komisji: pluralizmu związkowego – przewodniczący Tadeusz Mazowiecki, reform politycznych – Bronisław Geremek, prawa i wymiaru sprawiedliwości – Adam Strzembosz, warunków bytowych, pracy i polityki społecznej – Jan Rosner, polityki i reformy gospodarczej – Witold Trzeciakowski, wsi i rolnictwa – Andrzej Stelmachowski, mieszkalnictwa – Aleksander Paszyński, zdrowia – Zofia Kuratowska, nauki i oświaty – Henryk Samsonowicz, kultury i komunikacji społecznej – Andrzej Wajda, samorządu terytorialnego -Jerzy Regulski, ochrony środowiska i zasobów naturalnych – Stefan Kozłowski, stowarzyszeń i organizacji społecznych – Klemens Szaniawski, współpracy z mniejszościami narodowymi – Marek Edelman i młodzieży – Paweł Czartoryski. Sekretarzem Komitetu został Henryk Wujec.

W pierwszym komunikacie wyrażono m.in. nadzieję, że „polityczna opcja reformatorska weźmie górę także w strukturach władzy PRL. Zgoda na legalizację „Solidarności” będzie dla opinii publicznej wyraźnym sygnałem, że ta nadzieja zaczyna się spełniać. Stwierdzamy z całą mocą: dialog społeczny staje się wówczas możliwy, a negocjacje można rozpocząć nawet natychmiast”.

Wśród działaczy opozycji dominowali doradcy L. Wałęsy z lat 1980-81 i byli działacze KSS KOR. Struktura komisji pozwalała na opracowanie stanowiska opozycji przed obradami Okrągłego Stołu. W okresie przedwyborczym Komitet przyjął nazwę Kom. Obywatelski „Solidarność” (od kwietnia do czerwca 1989). W oparciu o Komitet w całej Polsce tworzyły się regionalne i lokalne komitety organizujące kampanię wyborczą przed wyborami 4 czerwca 1989. Komitet zatwierdzał także listę kandydatów na posłów i senatorów.

W czasie kampanii prezydenckiej jako Komitet Obywatelski przy L. Wałęsie popierał kandydaturę Wałęsy w starciu z Tadeuszem Mazowieckim, co stało się źródłem konfliktów wśród jego członków. W wyborach parlamentarnych w 1991 roku wspierał koalicję wokół Porozumienia Centrum. Na początku 1991 roku Lech Wałęsa uznał, że Komitet wyczerpał swój polityczny potencjał i jego „działalność przeszła do chlubnych kart historii”.

Z czasem tracił na znaczeniu i w 1992 roku został przekształcony w Instytut Obywatelski.

Reklamy

Informacje o golszowka

Koordynator Działań socjalnych Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział w Tarnowie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.