1 grudnia 1922 r. Maciej Rataj wybrany marszałkiem Sejmu

W listopadowych wyborach do Sejmu I kadencji wzięło udział 8,8 mln obywateli, spośród 13 mln uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 67,7 proc. Najwięcej osób poszło na wybory w Wielkopolsce – około 87 proc. a najniższa frekwencja była w województwach wschodnich – w stanisławowskim – 32 proc. i tarnopolskim – 35 proc.

Spotkanie Jamesa Hope z angielskiej Izby Gmin z marszałkiem Sejmu Maciejem Ratajem (z lewej), 1925 /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Spotkanie Jamesa Hope z angielskiej Izby Gmin z marszałkiem Sejmu Maciejem Ratajem (z lewej), 1925
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Wybory wygrał Chrześcijański Związek Jedności Narodowej (Związek Ludowo-Narodowy, Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe i Chrześcijańska Demokracja) – 29,1 proc. Blok mniejszości narodowych, w którego skład weszli Ukraińcy, Białorusini, Niemcy, Żydzi i Rosjanie otrzymał – 16 proc. Mandaty poselskie – łącznie 23 – uzyskali także kandydujący z listy ludowców żydowskich, syjoniści galicyjscy oraz Agrarna Ukraińska Chłopska Partia.

Podczas posiedzenia inaugurującego prace nowego parlamentu, 28 listopada, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powiedział: „Cztery lata temu otwierałem Sejm Ustawodawczy w chwili, gdy w różnych częściach naszego państwa nie byliśmy jeszcze gospodarzami, gdy los nasz był bardzo niepewny, gdy z wielu stron dochodził do nas gorący oddech wojny. Szczęśliwy jestem, że mogę otwierać pierwszy Sejm zwyczajny, nie nawołując do obowiązków walki, lecz do obowiązków spokojnej pracy pokojowej”.

Piłsudski apelował także o zgodną pracę dla Ojczyzny: „Jesteście panowie pierwszym Sejmem, opartym o Konstytucję Rzeczypospolitej i stanowicie punkt zwrotny w życiu państwa, które – wychodząc z okresu tymczasowości – wstępuje na drogę normalnego rozwoju. Konstytucja chce, że w tej pracy, która was czeka, razem z wami pracować będą i inne jeszcze równorzędne organy państwowe. Dotychczasowe życie polityczne Rzeczypospolitej nie wykazało wybitnych zdolności do współpracy. Sądzę przeto, że będę w tym wypadku rzecznikiem wszystkiego, co żyje i pracuje poza tą salą, gdy zwrócę się do panów z apelem, ażebyście przykładem swoim stwierdzili, że w naszej ojczyźnie istnieje możliwość lojalnej współpracy ludzi, stronnictw i instytucji państwowych”.

Na drugim posiedzeniu, 1 grudnia, wybierano marszałka Sejmu. Został nim Maciej Rataj z PSL „Piast” popierany przez ugrupowania centrowe i prawicowe. Wcześniej był ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego w koalicyjnym Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa, przewodniczył także Komisji Konstytucyjnej.

Po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza, zgodnie z Konstytucją Marcową, jako marszałek Sejmu Maciej Rataj przejął także obowiązki głowy państwa, by po wyborze przez Zgromadzenie Narodowe przekazać je nowemu prezydentowi Stanisławowi Wojciechowskiemu.

Reklamy

Informacje o golszowka

Koordynator Działań socjalnych Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział w Tarnowie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.