29 lipca 1944 r. Komuniści wzywają warszawiaków do powstania

Sterowani z Moskwy polscy komuniści obiecali warszawiakom wsparcie Armii Czerwonej.

Józef Stalin kazał zachęcić warszawiaków do powstania przeciwko Niemcom. Armia Czerwona miała bezczynnie czekać na wynik starcia /AFP/

Józef Stalin kazał zachęcić warszawiaków do powstania przeciwko Niemcom. Armia Czerwona
miała bezczynnie czekać na wynik starcia /AFP/

Gdy pod koniec lipca 1944 roku sowieckie wojska dotarły do warszawskiej Pragi, znajdująca się w Moskwie radiostacja Związku Patriotów Polskich wezwała mieszkańców stolicy do zbrojnej akcji przeciwko Niemcom.

„Ludu Warszawy! Do broni! Niech ludność cała stanie murem wokół Krajowej Rady Narodowej, wokół Armii Podziemnej. Uderzcie na Niemców!” – zachęcano 29 lipca tego roku.

Radiostacja w stolicy Związku Sowieckiego, która pozorowała nadawanie z terenu Polski, zapewniała o pomocy stojącej pod Warszawą Armii Czerwonej dla powstańców.

Tymczasem przebywający w Moskwie premier rządu RP Stanisław Mikołajczyk usłyszał od Józefa Stalina, że powstańcy nie otrzymają wsparcia od czerwonoarmistów. Stalin nie kłamał.

Reklamy

Informacje o golszowka

Koordynator Działań socjalnych Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział w Tarnowie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.