3 lipca 1986 r. X Zjazd PZPR

Podczas zjazdu partii, którego gościem był między innymi nowy przywódca Związku Sowieckiego Michaił Gorbaczow, wybrano nowe władze i przyjęto „Program PZPR” sięgający planami aż do roku 2000.

Gościem X Zjazd PZPR był Michaił Gorbaczow /AFP/

Gościem X Zjazd PZPR był Michaił Gorbaczow /AFP/

X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zakończył się 3 lipca 1986 roku. Spotkanie przedstawicieli władzy ludowej odbywało się w trudnych dla partii czasach. Jak można przeczytać w „Polskiej wielkiej księdze historii”, obrady „wykazały głęboki kryzys wewnątrz partii”. Znamienny był również fakt, że w 1986 roku liczba członków PZPR spadła do 2,1 mln osób.
Na zjeździe wybrane zostały nowe władze partii. Obserwatorzy obrad zwrócili uwagę, że w najwyższej hierarchii PZPR poza Wojciechem Jaruzelskim znalazło się trzech generałów: Józef Baryła, Czesław Kiszczak i Florian Siwicki. Jak pisał profesor Jerzy Eisler w „Kronice PRL”, „wszyscy oni uchodzili za ludzi w pełni oddanych pierwszemu sekretarzowi”.

W składzie Biura Politycznego KC znalazł się były członek „Solidarności” i przewodniczący OPZZ Alfred Miodowicz, co dla niektórych komunistów stanowiło zaskoczenie.

W trakcie zjazdu przyjęto „Program PZPR”. Był to pierwszy tego typu dokument w historii partii. Zawierał on nie tylko plan działania na lata 1986-1991, ale też wybiegał na kilkanaście lat do przodu, określając założenia społeczno-gospodarcze aż do roku 2000.

Charakteryzujący X Zjazd PZPR Rakowski ocenił, że „partia wytraciła dynamikę”, a zjazd „nie był ożywiony duchem nowatorstwa. W odróżnieniu od IX Zjazdu, ten pozostawał pod ścisłą kontrolą aparatu i instancji partyjnych. Partia stanęła w miejscu, okopała się na zdobytych pozycjach i nie zamierzała pójść dalej”.

Reklamy

Informacje o golszowka

Koordynator Działań socjalnych Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział w Tarnowie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.