12 czerwca 1979 r. Papież „wartościuje historię”

2 czerwca 1979 roku z dziewięciodniową pielgrzymką do Polski przybył Jan Paweł II. Wizyta papieża w ojczyźnie była szczegółowo obserwowana przez peerelowskie służby bezpieczeństwa.

Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku /AFP/

Po zakończeniu pielgrzymki Jana Pawła II sporządzono raport zatytułowany „Oceny, informacje, meldunki po wizycie papieża”, w którym stwierdzono między innymi, że jego wystąpienie na Placu Zwycięstwa „zawierało elementy wiecowania i podteksty natury politycznej”.

„Ton wielu fragmentów wystąpienia papieża, wartościujących historię i dorobek narodu polskiego jedynie według kryteriów religijnych, stanowi zaprzeczenie tez i sformułowań zawartych w jego deklaracji złożonej w Belwederze. Przekreśla bowiem wszystko to w historii i współczesności Polski, co nie jest oparte na motywacji religijnej” – czytamy.

Jak raportowano, wierni „zostali zainspirowani (…) do odśpiewania pieśni nie ujętych w uzgodnionym scenariuszu”.

„Papież (…) nawoływał młodzież do opowiedzenia się za systemem wartości etyczno-moralnych stworzonych przez chrześcijaństwo. Zrozumiano to jako dezawuowanie etyki laickiej i negowanie treści humanistycznych w wychowaniu socjalistycznym” – to kolejny fragment materiału.

Reklamy

Informacje o golszowka

Koordynator Działań socjalnych Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział w Tarnowie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.