27 kwietnia 1946 r. „O głosowaniu ludowym”

Krajowa Rada Narodowa uchwaliła ustawę „O głosowaniu ludowym” w dniu 30 czerwca 1946 roku.

Ulotka propagandowa komunistów /reprodukcja FoKa /Agencja FORUM/

Ustawę „O głosowaniu ludowym”, która określała treść pytań referendalnych i termin głosowania, przyjęto jednogłośnie – głosowało za nią również wtedy jeszcze stosunkowo niezależne Polskie Stronnictwo Ludowe.
Uczestnicy w referendum mieli dopowiedzieć na trzy pytania: „Czy jesteś za zniesieniem Senatu?”, „Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?” i „Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?”.

Konstrukcja pytań niejako wymuszała trzykrotną odpowiedź, co Polska Partia Robotnicza wsparła głośną akcją propagandową.

Jak komentuje dr Filip Musiał w „Kronice komunizmu w Polsce”, referendum „dla komunistów miało być z jednej strony testem faktycznej popularności, a z drugiej poligonem doświadczalnym poprzedzającym decydujące oszustwo w zbliżających się wyborach do Sejmu Ustawodawczego”.

„Trzy razy tak” – Plakat propagandowy /reprodukcja FoKa /Agencja FORUM/

Reklamy

Informacje o golszowka

Koordynator Działań socjalnych Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział w Tarnowie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.