9 kwietnia 1965 r. Sowiecka delegacja w Polsce

9 kwietnia 1965 roku zakończyła się wizyta pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Leonida Breżniewa w Polsce. Jej efektem było przedłużenie polsko-sowieckiego układu o „przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy” na kolejnych 20 lat.

Leonid Breżniew przyjechał do Warszawy potwierdzić zwierzchność Związku Sowieckiego nad Polską
/TASS /AFP/

Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Gomułka zaznaczył, że polsko-sowiecki układ „jest aktem politycznym wielkiej wagi”.
Według towarzysza „Wiesława”, sojusz ze Związkiem Sowieckim miał stanowić „gwarancję naszego bezpieczeństwa i naszych granic, potężną dźwignię rozwoju ekonomicznego naszego kraju oraz ważki czynnik pokoju w Europie”.

Leonid Breżniew komplementował Gomułkę, określając go słowami „niezachwiany leninowiec”, „wybitny działacz międzynarodowego ruchu robotniczego” oraz „wielki przyjaciel Związku Sowieckiego”.

Jak ocenił Adam Dziurok w „Kronice komunizmu w Polsce”, układ o „przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy” w rzeczywistości był „formalnym potwierdzeniem pełnej zależności politycznej i ekonomicznej ludowej Polski od Związku Sowieckiego”.

Reklamy

Informacje o golszowka

Koordynator Działań socjalnych Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział w Tarnowie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.