2 kwietnia 1926 r. Taktyka komunistów? Pogłębić konflikt

Na początku kwietnia 1926 roku Komisja Polska Komitetu Wykonawczego Kominternu debatowała nad taktyka komunistów w targanej konfliktem politycznym II Rzeczpospolitej.

Feliks Dzierżyński był jednym z uczestników komitetu /reprodukcja Piotr Mecik /Agencja FORUM/

Udział w obradach komisji wzięli między innymi Feliks Dzierżyński, Gieorgij Cziczerin, Grigorij Zinowiew i Kliment Woroszyłow. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski reprezentował Wacław Bogucki, który 11 lat później został zamordowany w czasie tak zwanej operacji polskiej NKWD.
Podczas obrad w kwietniu 1926 roku planowano wykorzystać konflikt polityczny w Polsce na korzyść komunistów, a w konsekwencji wzniecić rewolucję, która został „zastopowana” w czasie bitwy warszawskiej 1920 roku.

„Taktyka nasza powinna zmierzać do zaostrzenia i pogłębienia antagonizmów i konfliktów pomiędzy obozem reakcji a piłsudczyzną, a z drugiej strony do izolowania Piłsudskiego w jego własnym obozie” – przekonywał Jakub Dutlinger-Mariański, również późniejsza ofiara stalinowskiej czystki.

„Nie powinniśmy się cofnąć nawet przed czynnym poparciem piłsudczyków w ich dążeniu do ujęcia władzy w przeświadczeniu (i mając ciągle na oku własny cel), że zdobycie władzy przyczyni się do uaktywnienia mas i pozwoli nam na pogłębienie i zaostrzenie walki” – kontynuował.

Chociaż komitet nie przyjął żadnych wiążących zaleceń dotyczących strategii działania komunistów, to KPP poparła przewrót majowy, mając nadzieję na wybuch wojny domowej w Polsce i w konsekwencji na przejęcie władzy. Tymczasem Piłsudski po przejęciu władzy kontynuował sankcje wobec członków antypaństwowej i kontrolowanej przez bolszewików KPP. Z tego powodu komuniści określili przyjętą wówczas taktykę jako „błąd majowy”. Posłużył on później Stalinowi do przeprowadzenia czystek.

Reklamy

Informacje o golszowka

Koordynator Działań socjalnych Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział w Tarnowie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.