12 marca 1937 r. Powołano Obronę Narodową

12 marca 1937 roku minister spraw wojskowych generał Tadeusz Kasprzycki wydał rozkaz utworzenia jednostek Obrony Narodowej.

Brygada Obrony Narodowej w Warszawie /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Pierwsze decyzje o stworzeniu formacji wojskowych obrony terytorialnej podjęto jeszcze w grudniu 1936 roku. Oddziały zaczęto tworzyć na początku roku następnego, a oficjalny rozkaz w sprawie Obrony terytorialnej wydano 12 marca 1937 roku.

Do jednostek początkowo przyjmowano wyłącznie ochotników narodowości polskiej, którzy nie zostali objęci poborem powszechnym, a także rezerwistów bez przydziału i osoby bezrobotne. Tworzono oddziały piechoty, ale równie z i kawalerii.

Przekazanie karabinów maszynowych Warszawskiej Brygadzie Obrony Narodowej ufundowanych
przez uczniów Gimnazjum Państwowego im. Adama Mickiewicza w Warszawie
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Obrona Narodowa wyposażona była w broń wycofaną z jednostek pierwszej linii, stąd uzbrojenie często było nie tylko niejednolite, ale również i nienowoczesne.

Rowery ofiarowane oddziałom Obrony Narodowej /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Z założenia Obrona Narodowa miała jedynie wspierać działania wojsk regularnych w krótkotrwałych działaniach obronnych. Dla oddziałów nie przewidziano samodzielnych działań taktycznych.

Przedstawiciele firmy optycznej „Wyk” podczas wręczania ufundowanych przez siebie ręcznych karabinów maszynowych Browning wz. 28 żołnierzom z oddziałów Obrony Narodowej
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Żołnierze Obrony Narodowej walczyli we wrześniu 1939 roku obok regularnych oddziałów Wojska Polskiego. Do końca kampanii do oddziałów obrony terytorialnej zmobilizowano ponad półtora tysiąca oficerów i pięćdziesiąt tysięcy podoficerów i szeregowców.

Karabin maszynowy ofiarowany oddziałom Obrony Narodowej przez katowicki koncern
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Umundurowanie formacji Obrony Narodowej, z niewielkimi różnicami (znaki Obrony Narodowej), odpowiadało umundurowaniu wojsk regularnych. Żołnierze przechowywali mundury w swoich miejscach zamieszkania, zaś broń i pozostałe wyposażenie na najbliższym posterunku Policji Państwowej, bądź w najbliższej jednostce wojskowej.

Oddziały Obrony Narodowej z Podhala podczas defilady /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Obrona Narodowa cierpiała na niedostatek sprzętu. Brakował nie tylko armatek przeciwpancernych czy karabinów maszynowych, ale też pistoletów i hełmów dla kadry oficerskiej.

Reklamy

Informacje o golszowka

Koordynator Działań socjalnych Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział w Tarnowie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.