24 stycznia 1955 r. „Przestrzegać leninowskich zasad”

W dniach 21-24 stycznia 1955 roku odbyło się III plenum KC PZPR. W czasie obrad komuniści poddali krytyce brak „przestrzegania leninowskich zasad życia partyjnego”.

Bolesław Bierut mówił o "zadaniach partii w walce o umacnianie codziennej więzi z masami pracującymi" /AFP/

Bolesław Bierut mówił o „zadaniach partii w walce o umacnianie codziennej więzi z masami pracującymi” /AFP/

Wiodącym referat III Plenum KC PZPR wygłosił Bolesław Bierut, mówiąc o „zadaniach partii w walce o umacnianie codziennej więzi z masami pracującymi”. Za tym sformułowaniem kryła się uwaga dotycząca narastającego niezadowolenia społecznego i konieczności uspokojenia ewentualnych wystąpień.

Obradujący postanowili wyprzedzić spodziewany wybuch i przyjęli uchwałę „W sprawie pełnego przestrzegania leninowskich zasad życia partyjnego i kolegialności kierownictwa oraz przezwyciężenia biurokratycznych wypaczeń w pracy partii i w aparacie państwowym”.

Pod największym ogniem krytyki znalazł się aparat bezpieczeństwa, a członkowie PZPR – jak czytamy w „Kronice komunizmu w Polsce” – „udawali bezmiar zdziwienia działaniami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego”. Metody te – przypomnijmy – polegały na barbarzyńskich metodach przesłuchania czy aresztowaniu niewinnych osób.

Podczas plenum zaapelowano o poddanie aparatu represji kontroli partyjnej, pozorując że wcześniej bezpieka nie była nadzorowana przez władzę.

Reklamy

Informacje o golszowka

Koordynator Działań socjalnych Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział w Tarnowie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.