16 stycznia 1989 r. Przełom w PZPR

Po miesięcznej przerwie w Warszawie rozpoczęła się druga część obrad X Plenum KC PZPR. Po burzliwych dyskusjach w sprawie podjęcia negocjacji z „Solidarnością”, przyjęto uchwałę w sprawie pluralizmu politycznego i związkowego.

Wojciech Jaruzelski: "Komitet Centralny wystraszył się naszej deklaracji" /AFP/

Wojciech Jaruzelski: „Komitet Centralny wystraszył się naszej deklaracji” /AFP/

Jak czytamy w „Wielkiej księdze historii Polski”, był to „przełom” w historii PZPR, gdyż „wskutek istniejących rozbieżności wewnętrznych osiągnięcie konsensusu nie było łatwe”. Autorzy „Kartek z PRL” ocenili, że „przed reformatorsko nastawioną częścią kierownictwa partyjnego stało trudne zadanie”.

Podczas obrad X Plenum doszło do zderzenie zasadniczo odmiennych podejść do rozmów z opozycją, co groziło zawieszeniem rozmów z „Solidarnością”. Wtedy generał Wojciech Jaruzelski zagroził, że poda się do dymisji, a wraz z nim ustąpią premier Mieczysław Rakowski, ministrowie Czesław Kiszczak i Florian Siwicki oraz członkowie Biura Politycznego Józef Czyrek i Kazimierz Barcikowski.

„Widziałem i czułem, że sytuacja kształtuje się niekorzystnie, że wszystko toczy się w kierunku możliwości całkowitego odrzucenia kompromisu, zarejestrowania ‚Solidarności’. Wezwałem do siebie generałów Kiszczaka i Siwickiego, (…) ustaliliśmy, że porozmawiam jeszcze z Rakowskim, (…) żeby wzmocnić nasz manewr. Komitet Centralny wystraszył się naszej deklaracji i wyraził zgodę na Okrągły Stół” – wspominał Jaruzelski.

W ten sposób podczas X Plenum przekonano partyjny „beton” do wyrażenia zgody na podjęcie rozmów z „Solidarnością” i tym samym ponowną legalizację Związku.

Autorzy „Kroniki komunizmu w Polsce” przypominają, że incydent podczas obrad wykorzystano w rozmowach z opozycją, której opisano spór jako próbę przeprowadzenia puczu i przywrócenia przez komunistów rządów twardej ręki. Miało to przestraszyć „Solidarność” i przekonać do ograniczenia żądań.

Reklamy

Informacje o golszowka

Koordynator Działań socjalnych Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział w Tarnowie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.