21 listopada 1977 r. Krajowy Zjazd Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej

W dniach 21-22 listopada 1977 roku odbył się III Krajowy Zjazd Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej.

Na zdjęciu: Tłum wiernych na Błoniach Jasnogórskich podczas mszy świętej /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Na zdjęciu: Tłum wiernych na Błoniach Jasnogórskich podczas mszy świętej
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego/

Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej powstało w 1969 roku z połączenia Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli oraz Towarzystwa Szkoły Świeckiej, które istniały od 1957 roku. Celem stowarzyszenia było propagowanie i umacnianie kultury świeckiej, co zwalczająca Kościół katolicki komunistyczna władza uważała za jeden z priorytetów w polityce wewnętrznej.

Do Towarzystwa należało nawet 250 tysięcy osób, a celem organizacji było „krzewienie światopoglądu marksistowskiego, moralności i kultury socjalistycznej, popularyzowanie polityki wyznaniowej państwa, upowszechnianie świeckich obyczajów i tradycji polskiego ruchu laickiego”.

Towarzystwo realizowało swoje zadania z pomocą licznych lektorów i działaczy. W ciągu czteroletniej kadencji lektorzy stowarzyszenia potrafili wygłosić ponad pół miliona odczytów „krzewiących” kulturę świecką.

Aktywiści Towarzystwa działali poprzez „stałe punkty odczytowe” w zakładach pracy, „Uniwersytety Powszechne dla Rodziców” przy szkołach i przedszkolach czy „Koła Młodych Racjonalistów” i „Kluby Myśli Świeckiej”.

Wydawano również liczne publikacje, jak tygodnik „Argumenty”, dwutygodniki „Fakty i Myśli” oraz „Wychowanie”, miesięcznik „Rodzina i Szkoła” czy dwumiesięcznik „Człowiek i Światopogląd”.

Podczas III Krajowego Zjazdu przewodniczącym organizacji ponownie wybrano profesora Tadeusza M. Jaroszewskiego.

Reklamy

Informacje o golszowka

Koordynator Działań socjalnych Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział w Tarnowie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.